HomeForexCách chọn kích thước phù hợp trong giao dịch forex

Cách chọn kích thước phù hợp trong giao dịch forex

Hãy tưởng tượng rằng bạn đặt $1000 vào ký quỹ của mình và muốn giao dịch forex. Bạn có nên dùng toàn bộ số tiền một lần không? Có lẽ là không: còn nhớ chúng tôi đã nói gì về quản lý rủi ro chứ? Vậy nên chọn kích thước thế nào cho vị thế?

BƯỚC 1. Đừng rủi ro nhiều hơn 1-2% số tiền bạn ký quỹ trong một giao dịch. Theo cách này, dù cho một số giao dịch không thành công thì bạn vẫn sẽ không mất trọn tiền của mình và sẽ có thể tiếp tục giao dịch.

Ví dụ, nếu bạn ký quỹ 1000$, không dùng hơn 10$ (1% tài khoản) cho một giao dịch đơn lẻ.

BƯỚC 2. Thiết lập một mức cắt lỗ cho mỗi giao dịch cụ thể. Sau đó tính toán khoảng cách theo pip giữa mức đó và mức giá thâm nhập của bạn. Đây là số pip mà bạn sẵn sàng mất đi. Dựa trên thông tin này và mức rủi ro tài khoản ở bước 1, hãy tính toán kích thước vị thế lý tưởng.

Ví dụ, bạn muốn mua EUR/USD tại giá 1.1100 và đặt mức cắt lỗ tại 1.1050. Rủi ro trong giao dịch forex này là 50 pip, và bạn có thể mạo hiểm 10$.

BƯỚC 3. Và bây giờ bạn xác định kích thước vị thế dựa trên rủi ro tài khoản và rủi ro giao dịch. Hãy nhớ rằng 1 lot standart (1.0 trong MT) tương đương $10 cho mỗi pip dịch chuyển. Điều này áp dụng cho tất cả các cặp tiền mà USD được đặt ở vị trí thứ hai, ví dụ như EUR/USD. Nếu USD không được đặt ở vị trí thứ hai, các giá trị pip này sẽ khác nhau một chút.

Sử dụng công thức:

[RỦI RO TÀI KHOẢN ÷ (RỦI RO GIAO DỊCH × GIÁ TRỊ PIP)] = KÍCH THƯỚC VỊ THẾ THEO LOT

Giả sử mức dừng 50 pip trong cặp EUR/USD, vị thế là: [10$ ÷ (50 × 10$)] = 10$/5$ = 0,02 lot.

Số pip rủi ro sẽ khác nhau giữa các giao dịch, vì vậy giao dịch tiếp theo của bạn có thể chỉ dừng lại ở 20 pip. Sử dụng công thức tương tự: [10$ ÷ (20 × 10$)] = 10$ ÷ 200$ = 0,05 lot.


Tổng hợp bởi Cafetaichinh.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here